Back to Top

PERSONVERNERKLÆRING

For Kitty Byng org nr 912 311 244 (“StudentPsykologen”)

Følgende personvernerklæring beskriver hvordan StudentPsykologen samler inn og bruker personopplysninger ved bruk av vår nettside og ved elektroniske henvendelser til oss. For personopplysninger som føres i pasientjournal i fbm. behandling hos Studentpsykologen, lagres personopplysninger etter egne regler. Les mer om pasientjournal her.

Studentpsykologen er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger og målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling.

Denne erklæringen oppdateres fortløpende.

1. Når samler Studentpsykologen inn personopplysninger?

Ved henvendelser på vår nettside.
Når du kontakter oss per e-post for å avtale time.

2. Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å henvende deg til oss via kontaktskjemaet på nettsiden, eller ved å bruke malene for innsynsbegjæring som du finner nederst på nettsiden vår. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Les mer om retten til innsyn

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende. Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv. Les mer om retten til sletting

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Les mer om retten til begrensning

Protestere mot behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Les mer om retten til å protestere

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig. Les mer om retten til dataportabilitet

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Datatilsynet:
Web: https://www.Datatilsynet.no/
E-post: [email protected]
Telefon: +47 22 39 69 00
Postadresse: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo, Norge

3. Hva registreres når du bruker nettsiden vår?

Informasjonskapsler

Vår nettside bruker informasjonskapsler, som fremkommer av oversikten nederst på vår nettside første gang du besøker den. Der vil du få detaljert oversikt over hvilke informasjonskapsler som til enhver tid er i bruk, og hva de gjør. Du har også mulighet til å deaktivere bruken av enkelte informasjonskapsler som ikke er fundamentale for at nettsiden skal fungere.

4. Hva registreres når du kontakter oss?

E-post

Når du henvender deg til oss på e-post, vil din avsenderadresse, tidspunkt for henvendelsen og meldingens innhold lagres på vår e-post server samt på mottakers datamaskin. Innkommende e-post kan videresendes automatisk til flere personer i vår organisasjon dersom mottaker-adressen er upersonlig (som feks post@).

Nettside

Når du henvender deg til oss via nettsiden, kan vi lagre henvendelsen i nettsidens database. Det som lagres er avsenders e-postadresse, tidspunkt for henvendelsen, IP adresse og meldingens innhold. Henvendelsen videresendes også automatisk til e-postadressen til Studentpsykologen. Hensikten med lagringen i databasen er å fungere som backup i tilfelle e-post-flyten svikter.

5. Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss

Når du kontakter oss for time per e-post eller via kontaktskjema, beholder vi din henvendelse, e-postadresse og ditt navn for å besvare din henvendelse. Disse slettes etter oppstart av behandling, da informasjonen overgår til behandlingsjournal. E-post-korrespondansen din med oss blir slettet senest etter at behandlingsforløp er avsluttet.

6. Databehandlere

Nettsidene til Studentpsykologen driftes på servere hos Amazon Web Services via byrået Quicktech Web AS. Datasenteret står i Frankfurt. Nettsiden benytter CloudFlare INC til CDN (innholdsdistribusjonsnettverk) som medfører at informasjon om deg behandles midlertidig av CloudFlare.

E-post leverandør er Amazon Web Services, og datasenteret står i Irland.

Til inkasso benytter vi Contando inkasso.

7. Mer informasjon

Dersom du har spørsmål, inviteres du til å ta kontakt via kontaktopplysningene som opplyst på vår nettside.

Dersom du ønsker å begjære innsyn, endring, korrigering eller sletting av dine personopplysninger bes du benytte skjemaene du finner nederst på vår nettside. Skjema med vedlegg signeres og sendes per post til adressen som opplyst under “kontakt” på vår nettside, eller til den adresse som til enhver tid er kunngjort som vår postadresse i brønnøysund, se www.brreg.no. Det er også mulig å sende skjema inn per e-post, men vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan ta ansvar for hvordan din e-post leverandør behandler samlingen med opplysninger som dermed vil komme dem i hende ved at vi svarer på din begjæring. Det anbefales derfor å eventuelt slette e-posten fra din e-post server etter du mottar den fra oss.