En konsultasjon varer i 45 minutter.

For studenter er prisen 1075 kr.

Ikke-studenter betaler 1295 kr.

Ingen refusjonsavtale.

Konsultasjoner mandag til fredag mellom kl. 09.00 og 16.00.

Betaling skjer ved faktura etter timen.

Avbestilling må skje senest 48 timer før timen, ellers belastes det fulle beløpet.

Utredningsrapporter, erklæringer og journalutskrifter etter avtale (1025 kr per time).